26 września 2021

26 Carrefour Europeen ,Patchwork &arts textiles

 Po dwóch latach oczekiwania , znowu mogłam obejrzeć wystawę we Francji ,która  już od 26 lat odbywa się w Alzacji w czterech miejscowościach . Jest to Sainte Marie aux Mines , Sainte Croix aux Mines ,Liepvre, Rombach le Franc . Zapraszam Was do oglądania wspaniałych prac .


 

01 Charles Edouard de Brroin & Geraldine Chouard i Chantal Guillermet &Caroline Higgs

02  Linda Anderson 

03 Concours International &Quilt Italia 

04 Ina Statescu  

05 Patchwork Amich  

06 Val Patch 

07 SAQA,TEXNET2 , Paola Zanda , Textil,Instituion les Tournesols, Portland Modern Quilt Guild 

08 Jane Lury  

10 Gabrielle Paquin 

11 Deutsche Afghanische Initiative 

12 Sue Ross  

13 Wil Fritsma  

14 Daisy Aschehoug 

15 Elina lusis Grinberga & Aina Muze, Patchwork Gilde Deutschlands&Corea Quilt Associates , France Patchwork, ASCL de Liepvre  

16 Renate Wilde,Loretta O'Brien  

17 Collectif des Quilts Meteo 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz