31 lipca 2009

A to Polska właśnie ....... Kazimierz Dolny

czyli wakacyjne podróże po Polsce

Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny to malownicze miasto w województwie lubelskim. Położone nad Wisłą w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Jan Długosz wymienia okolice Kazimierza jako własność klasztoru benedyktynów na Łysej Górze już w XI wieku.

Z uwagi na atrakcyjne położenie, bogatą historię, niepowtarzalny krajobraz ze średniowiecznym układem urbanistycznym, wspaniałą architekturą i dobre warunki klimatyczne - jest znany w kraju i na świecie jako miejscowość o wybitnych walorach turystyczno - wypoczynkowych, czemu sprzyja rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych.

Nieskażone środowisko przyrodnicze okolic miasta sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Dlatego też ustanowiono tam w 1979 r. Kazimierski Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem teren całej gminy.


cytat ze strony internetowej http://www.kazimierzdolny.org.pl/


i kilka moich zdjęć ze zwiedzania Kazimierza nad Wisłą